Himos Areena

Rekisteriseloste

Laatimispäivä 16.5.2018

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisteriasioita hoitava henkilö:
Krapina Oy
puh. 020 711 9200
Y-tunnus 1041605-0

Krapina Oy:n rekisterin nimi on asiakas- ja suoramarkkinointirekisteri sekä kameravalvonta.

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta taikka asiakas- tai jäsenyyssuhteen perusteella.

Kameravalvonnan ensisijainen tavoite on rikosten ja ilkivallan ennalta estäminen. Tavoitteena on myös asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden parantaminen sekä yhtiön hallussa olevan omaisuuden suojaaminen. Rekisteritietoja käytetään rikos- ja vahinkotapahtumien selvittelyyn, sekä tarvittaessa tiloissa liikkuneiden henkilöiden tunnistamiseen.

Asiakasrekisterin käyttötarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Himos Areena -Lippukaupan oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluun liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Himos Areena -Lippukaupan ja/tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tms. mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella.

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

Yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti)
Tunnistustiedot (salasana/käyttäjätunnus)
Asiakassuhteen alkamis- ja päättymistiedot
Asiakkaan tilaamat tuotteet ja tuotteen käyttöaika.

Kameravalvontaan tallentuvat tiedot ovat 24/7 avoinna olevien Willin Lännen tilojen, padel-hallin ja Golf-simulaattorialueen kuvaa.  Kuvan lisäksi rekisteriin tallentuu kellonaika ja päivämäärä.

Tietolähteenä ovat verkkopalvelun lippukauppaan rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot.

Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä.

Kameravalvonnan rekisteri muodostuu yhtiön tarpeellisiksi katsomiin paikkoihin asennettujen kameroiden välittämästä analogisesta tai digitaalisesta tallenteesta. Kohteessa kameravalvonnasta on ilmoitettu asiasta kertovilla tarroilla ja kylteillä.

Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa.

Himos Areena -Lippukauppa käyttää verkkopalvelussaan evästeitä palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä (esim. mahdollistamaan sen, että asiakkaan ei ole välttämätöntä syöttää kirjautumistietojaan joka kerta uudelleen). Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, käytön seurantaan ja palvelun kehittämiseksi.

Evästeitä ja niistä saatua tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun viestinnän, mainonnan ja sisällön tuottamiseen verkkopalvelussa (esim. vierailtuasi verkkosivustollamme voimme mainostaa aiemmin katselemiasi tuotteita ja niihin liittyviä muita lisätuotteita sivustollamme tai kumppaneidemme verkkosivustoilla), sivuston kehittämiseen sekä markkinointitoimenpiteiden mittaamisessa ja optimoinnissa.

Himos Areena -Lippukaupan verkkopalvelun markkinointiyhteistyökumppaneiden evästeet mahdollistavat markkinoinnin kohdentamisen ja mittaamisen myös muiden markkinointiyhteistyöhön osallistuvien yritysten internetsivustoilla ns. mainosverkostossa.

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palvelujen toimivuudelle, joten Himos Areena -Lippukauppa ei takaa kaikkien palvelujen toimivuutta, jos evästetoiminnallisuus ei ole käytössä. Rekisteröity voi estää evästeet selaimen asetusten avulla.

Asiakastietoja voidaan siirtää Himos Areena -Lippukaupan suoramarkkinointirekisteriin.

Asiakastietoja voidaan luovuttaa tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten.

Kameravalvonnan rekisterin tietoja ei luovuteta säännöllisesti minnekään. Pyynnöstä kameroiden tallentamia tietoja luovutetaan viranomaiselle, kuten poliisille. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietolain 19 §:n 2 momentin mukaisesti rekisterinpitäjä (tässä Krapina Oy) saa luovuttaa tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole kieltänyt tietojensa luovuttamista ja jos on ilmeistä, että rekisteröity tietää tietojen tällaisesta luovuttamisesta.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä. Himos Areena -Lippukauppa ei siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Krapina Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä, kuten kryptauksin huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.

Valvontakameroiden ohjauskeskukset sijaitsevat Willin Lännen teknisissä tiloissa, joihin on pääsy vain Krapina Oy:n työntekijöillä. Tallenteisiin pääsy on suojattu salasanoilla ja pääsy rajoitettu vain tietyille henkilöille. 

Himos Areena -Lippukauppa säilyttää asiakastiedot/lipun ostaneen tiedot järjestelmässään kaksi (2) vuotta. Eli tiedot, jotka ovat Himos Areena -Lippukaupan toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja ja joiden käsittelylle on lailliset edellytykset.

Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti kahden (2) vuoden kuluttua lipun ostotapahtumasta kalenterivuosittain.

Kameravalvonnan osalta tietoja säilytetään maksimissaan 36 tuntia. Digitaaliset tallenteet tuhoutuvat keskimääräisesti kahden viikon jälkeen uuden tallenteen alle.

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 – 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen vuoksi. Asiakas voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan asiakaspalvelussa.

 Asiakas voi tarkistaa perustietonsa, tilauksensa ja maksutietonsa myös tunnistautuneena Himos Areena -Lippukaupan verkkopalvelussa.

Tarkastuspyyntö tehdään toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella:

Krapina Oy / Asiakasrekisterit
Länsi-Himoksentie 4, 42100 JÄMSÄ

tai sähköpostitse osoitteeseen himoslomat@himoslomat.fi.