Himos Areena

Käyttösopimus

Yleistä

Tämä dokumentti sisältää Krapina Oy:n (jäljempänä palveluntarjoaja) Himos Areena -lippukaupan (jäljempänä palvelu) käyttöä koskevat ehdot. Antaessaan henkilötiedot palveluun (jäljempänä rekisteröinti) käyttäjä on hyväksynyt ehdot ja sitoutunut noudattamaan niitä.

Krapina Oy, Länsi-himoksentie 4, 42100 Jämsä. Y-tunnus 1041605-0. Palvelun sisällön kaikki oikeudet kuuluvat palveluntarjoajalle.

Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä muutoksia palveluun milloin tahansa. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa yksipuolisesti tämän käyttäjäsopimuksen ehtoja ilmoittamalla asiasta palvelun välityksellä käyttäjälle. Käyttäjä hyväksyy muutokset palvelua käyttäessään.

Käyttäjä rekisteröityy antamalla tilatessaan henkilötietonsa.

Rekisteröityä voi ainoastaan luonnollinen henkilö tai yritys edustajansa välityksellä. Rekisteröityminen on maksutonta.

Palveluntarjoaja voi halutessaan evätä rekisteröitymisen, mikäli käyttäjä on rikkonut tämän sopimuksen ehtoja tai toiminut lain tai hyvän tavan vastaisesti.

Rekisteröityessään käyttäjä saa palveluun henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjä sitoutuu säilyttämään ne huolellisesti ja vastaamaan siitä, etteivät ne joudu ulkopuolisten tietoon. Käyttäjä on vastuussa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä.

Käyttäjän rekisteröityessään antamat henkilötiedot kerätään palveluntarjoajan henkilörekisteriin. Palveluntarjoaja tallentaa käyttäjästä rekisteriin ne tiedot, jotka käyttäjä on tilatessaan antanut. Pakollisia tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Henkilötietojen käsittelystä kerrotaan enemmän rekisteriselosteessa.
Palveluntarjoaja varaa itselleen oikeuden luovuttaa käyttäjää koskevia tietoja viranomaisten käyttöön, mikäli käyttäjä on toiminut lain ja hyvän tavan vastaisesti.

Henkilörekisterin tietoja voidaan käyttää suoramarkkinoinnissa palveluntarjoajan markkinointitarkoituksiin, ellei tietojen antaja ole sitä kieltänyt. Palveluntarjoaja voi lähettää omia, verkkopalvelua koskevia käyttötiedotteitaan asiakkailleen riippumatta markkinointikiellosta.

 

Käyttäjä vastaa kaikesta antamillaan henkilötiedoilla tapahtuvasta käytöstä ja siitä, että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja.
Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä palvelussa materiaalia, joka on lain ja hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä.

Käyttäjä vastaa itse kaikista hänelle palvelun käytöstä aiheutuvista käyttömaksuista tai palvelun käyttöön liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kolmannelle osapuolelle (esim. internetverkon käyttömaksut ja puhelumaksut).

Käyttäjä vastaa täysmääräisesti tämän sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaisesta palvelun käytöstä aiheuttamastaan vahingosta palveluntarjoajalle, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille.

 

Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla oikeuksilla suojattua aineistoa. Koko palvelu sellaisenaan on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaan. Käyttäjällä ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan ja palveluntarjoajan nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataviin tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia. Käyttäjä ei saa myydä, välittää tai muutoin luovuttaa palvelua tai sen osaa. Käyttäjä ei saa sisällyttää palvelua tai sen osaa omalle kotisivulleen taikka linkittää palvelua ansiotarkoituksessa ilman palveluntarjoajan kirjallista lupaa.

Liput toimitetaan maksutapahtuman jälkeen itse tulostettavina lippuina sähköpostin välityksellä tilaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Lipuissa on QR-koodi, joka yksilöi lipun ominaisuudet, sen arvon, voimassaolon, mahdollisen haltijan, käyttömahdollisuudet jne.

Tilaajalla tulee olla toimiva sähköpostiosoite, sillä lippu lähetetään ostajan sähköpostiin pdf-muodossa. Lipuntarkastajalle lipun voi esittää suoraan mobiililaitteen näytöltä tai paperisena tulosteena. Lipun voi tulostaa mustavalkoisena tai värillisenä, tulostusresoluutio vähintään 300 dpi. Käytä Adobe Acrobat Reader -ohjelmaa (saat ladattua sen ilmaiseksi Adoben sivuilta&nbsp;<a href=”https://get.adobe.com/fi/reader/” target=”_blank” rel=”noreferrer noopener”>https://get.adobe.com/fi/reader/</a>).

Lipun voi myös avata Lippukaupan ”Tilaukseni”-sivulta sisäänkirjautumisen jälkeen.

Lippujen hinnan lisäksi ei peritä muita kuluja, ei myöskään toimituskuluja.

Palveluntarjoaja ei vastaa sähköpostiliikenteen käyttöongelmista tai katkoksista johtuneista viivästyksistä tai vahingoista. Palveluntarjoaja ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut käyttöongelmista, katkoksista, myöhästymisestä tai muista teknisistä vioista, jotka vaikeuttavat palvelun käyttöä.

Lippuja ei voi vaihtaa eikä niitä lunasteta takaisin eikä niiden voimassaoloa voi jatkaa. Lipun oikeuttamaan tilaisuuteen saapuvan tulee vaadittaessa esittää henkilöllisyystodistus, mikäli tapahtumaan on ikäraja.

Palveluntarjoaja ei vastaa kadonneista, varastetuista eikä vahingoittuneista lipuista. Säilytä lippu huolellisesti.

Lipun arvonlisävero on 10 %.

Palveluntarjoajan vastuu tapahtuman peruuntumisesta tai virheellisestä markkinoinnista rajoittuu enintään tilattujen lippujen arvoon.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta ja sopimussuhteesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne yleisessä tuomioistuimessa ensimmäisenä asteena Keski-Suomen käräjäoikeus. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus nostaa kanne sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on Suomessa asuinpaikkansa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus saattaa erimielisyys kuluttajavalituslautakunnan ratkaistavaksi.